torsdag 15. desember 2011

Oppfordring

Dere som har fulgt bloggen en stund husker kanskje at jeg i begynnelsen av 2011 var med på et rehabiliterings- og forskningsprosjekt ved Hauglandssenteret som heter KaNo?. Det retter seg mot unge kreftpasienter mellom 18-35 år, og er et fantastisk flott tilbud. Der får man skikk på både kropp og sinn, sammen med andre i samme situasjon. Nå går forskningsdelen av prosjektet mot slutten. Selv om det ikke er helt ferdig enda, viser det så gode resultater at Hauglandssenteret har tenkt til å fortsette med KaNo?-kursene framover. Dette er gode nyheter for alle unge kreftrammede. Rehabiliteringstilbud som retter seg mot denne gruppen er ellers nærmest ikke-eksisterende.

Til sammen 20 personer har vært med på prosjektet, men nå trenger forskeren bak det hele flere i kontrollgruppa. Kontrollgruppa består av unge mennesker mellom 18-35 år som har blitt behandlet for kreft iløpet av de siste 5 årene, men som ikke har vært med på KaNo?-prosjektet. Får man minst like mange i kontrollgruppa som i prosjektgruppa, kan man si mer om effekten av prosjektet. Jeg oppfordrer dermed alle unge kreftoverlevere som leser dette (og ikke har vært med på KaNo?-prosjektet) til å sende en mail til may.hauken@rkhr.no, og si at dere vil være med i kontrollgruppa. Dere må da svare på et spørreskjema som dere får tilsendt 3 ganger (tar ca 10 min å svare hver gang), med 3 måneders mellomrom. Gjør dere dette, støtter dere en god sak. Unge mennesker med kreft er en forsømt gruppe i helsevesenet, og vi trenger all forskning og oppmerksomhet vi kan få rundt dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar